[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.9
Paperless Office พ.ศ. 2563  
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด รับไดอารี่ สพฐ. ได้ที่กลุ่มอำนวยการ ในราคา 150 บาท ค่ะ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   Smart Obec  
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   72012001   โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายทักษิณ อารยะจารุ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 บ้านดอนกระรอก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
  เบอร์โทร  035-528581

  
ภาพสมาชิก
   72012002   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
  ผู้อำนวยการ  นายราชันย์ ทิพเนตร
  ที่ตั้ง  440 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  เบอร์โทร  0-3552-5629

  
ภาพสมาชิก
   72012003   โรงเรียนสงวนหญิง
  ผู้อำนวยการ  นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
  ที่ตั้ง  134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  เบอร์โทร  035521659

  
ภาพสมาชิก
   72012004   โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
  ผู้อำนวยการ  นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ
  ที่ตั้ง  85 ม.4 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
  เบอร์โทร  082-5823116

  
   72012005   โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายณรงค์ ชูศรีชัย
  ที่ตั้ง  239 หมู่ 6 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  เบอร์โทร  035446829

  
ภาพสมาชิก
   72012006   โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายบรรเทา คุ้มฉายา
  ที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140
  เบอร์โทร  035455343

  
ภาพสมาชิก
   72012007   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  ผู้อำนวยการ  นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
  ที่ตั้ง  109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  เบอร์โทร   035-494715

  
   72012008   โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข)
  ผู้อำนวยการ  นายพิทยา แก้วทิพย์
  ที่ตั้ง  549 ม.2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
  เบอร์โทร  035581970

  
ภาพสมาชิก
   72012009   โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
  ผู้อำนวยการ  นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
  ที่ตั้ง  304 ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
  เบอร์โทร  035-528553

  
ภาพสมาชิก
   72012010   โรงเรียนสวนแตงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
  ที่ตั้ง  596 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี
  เบอร์โทร  035599200

  
ภาพสมาชิก
   72012011   โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
  ผู้อำนวยการ  นายวีระ ปิ่นเจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   72022001   โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสถาน จงสมจิตต์
  ที่ตั้ง  173 หมู่ 5 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
  เบอร์โทร  035530323

  
ภาพสมาชิก
   72022002   โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุขวิทย์ ปู้ทอง
  ที่ตั้ง  231 หมู่ 3 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  เบอร์โทร  035-528215

  
ภาพสมาชิก
   72022003   โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายธวัช กรุดมณี
  ที่ตั้ง  1711 หมู่ 12 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
  เบอร์โทร  035-565455

  
ภาพสมาชิก
   72022004   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางพรลักษณ์ สุพงศ์
  ที่ตั้ง  594 ม.3 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
  เบอร์โทร  035-559056

  
ภาพสมาชิก
   72022005   โรงเรียนดอนคาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายคมสัน ธรรมนู
  ที่ตั้ง  327 หมู่ที่ 17 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
  เบอร์โทร  035-495559 โทรสาร. 035-495558

  
ภาพสมาชิก
   72022006   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
  ผู้อำนวยการ  นายนพดล คำเรียง
  ที่ตั้ง  142 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
  เบอร์โทร  035528308 E-mail : Schoolbanharn5@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   72022007   โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
  ที่ตั้ง  89 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  เบอร์โทร  035969673

  
ภาพสมาชิก
   72022008   โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์
  ที่ตั้ง  26 หมู่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250
  เบอร์โทร  035-557115

  
ภาพสมาชิก
   72022009   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  ผู้อำนวยการ  นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
  เบอร์โทร  035591012

  
ภาพสมาชิก
   72022010   โรงเรียนอู่ทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
  ที่ตั้ง  9 หมู่ 9 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  เบอร์โทร  035-551046

  
ภาพสมาชิก
   72022011   โรงเรียนบางลี่วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี
  ที่ตั้ง  96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
  เบอร์โทร  035-531051

  
ภาพสมาชิก
   72032001   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฐิติพร หงษ์โต
  ที่ตั้ง  436 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  เบอร์โทร  035595005

  
   72032002   โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
  ที่ตั้ง  234/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  เบอร์โทร  035575191

  
ภาพสมาชิก
   72032003   โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางเรณู สรหงษ์
  ที่ตั้ง  409 หมู่ 11 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
  เบอร์โทร  035681251

  
ภาพสมาชิก
   72032004   โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
  ที่ตั้ง  68 ม.7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  เบอร์โทร  036510938

  
ภาพสมาชิก
   72032005   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
  ผู้อำนวยการ  นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง
  ที่ตั้ง  104 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
  เบอร์โทร  035-571017

  
ภาพสมาชิก
   72032006   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
  ที่ตั้ง  310 หมู่ 4 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
  เบอร์โทร  035-433062

  
ภาพสมาชิก
   72032007   โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายขจรวุฒิ สว่างศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   72032008   โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ ไชยภักดี
  ที่ตั้ง  103 ม.4 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  เบอร์โทร  035578088

  
ภาพสมาชิก
   72032009   โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
  ผู้อำนวยการ  นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
  ที่ตั้ง  762 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
  เบอร์โทร  035571244 Fax 035571255

  
ภาพสมาชิก
   72032010   โรงเรียนด่านช้างวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายรังษี วิบูลย์อรรถกร
  ที่ตั้ง  191 ม.3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
  เบอร์โทร  035595651

  
ภาพสมาชิก
   73012001   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายสามารถ รอดสำราญ
  ที่ตั้ง  117/2 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  เบอร์โทร  0-3425-2613

  
ภาพสมาชิก
   73012002   โรงเรียนราชินีบูรณะ
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่
  ที่ตั้ง  9 ถนน หน้าพระ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73000
  เบอร์โทร  73012002

  
   73012003   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
  ที่ตั้ง  256 หมู่ 2 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  เบอร์โทร  034-388060

  
ภาพสมาชิก
   73012004   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอาคม มากมีทรัพย์
  ที่ตั้ง  68 หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034-261587, 034-261045, 034-251026

  
ภาพสมาชิก
   73012005   โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
  ที่ตั้ง  19 ม.3 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034-100695

  
ภาพสมาชิก
   73012006   โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสนิท รีนับถือ
  ที่ตั้ง  445/5 ถ.พิพิธประสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034-250934

  
ภาพสมาชิก
   73012007   โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศจี ชินอักษร
  ที่ตั้ง  237 หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  เบอร์โทร  034-387038

  
   73012008   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
  ที่ตั้ง  6/8 หมู่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034-250948

  
ภาพสมาชิก
   73012009   โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์
  ที่ตั้ง  186 ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  เบอร์โทร  034-351047

  
ภาพสมาชิก
   73012010   โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
  ผู้อำนวยการ  นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
  ที่ตั้ง  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
  เบอร์โทร  0-34-996460

  
ภาพสมาชิก
   73012011   โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสุภัทรา สภาพอัตถ์
  ที่ตั้ง  ทุ่งลูกนก
  เบอร์โทร  -

  
   73012012   โรงเรียนคงทองวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
  ที่ตั้ง  135 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73150
  เบอร์โทร  034-381769

  
ภาพสมาชิก
   73012013   โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธีระ วรรณเกตุศิริ
  ที่ตั้ง  104 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
  เบอร์โทร  034965525

  
ภาพสมาชิก
   73022001   โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
  ผู้อำนวยการ  นายกัมพล โพธิ์ระดก
  ที่ตั้ง  182 หมู่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034-109-810

  
ภาพสมาชิก
   73022002   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
  ที่ตั้ง  39/10 ม. 3 ต. วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034-331803

  
ภาพสมาชิก
   73022003   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
  ผู้อำนวยการ  นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์
  ที่ตั้ง  32 /15 ม.4 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชยศรี จ.นครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034-332832

  
   73022004   โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์
  ที่ตั้ง  19/20 หมู่ 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม73120
  เบอร์โทร  034331634

  
ภาพสมาชิก
   73022005   โรงเรียนแหลมบัววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร
  ที่ตั้ง  50/1 หมู่ 6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034-300944

  
ภาพสมาชิก
   73022006   โรงเรียนเพิ่มวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
  ที่ตั้ง  100 หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034-331199

  
   73022008   โรงเรียนบางเลนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางวรรณี ภิรมย์คำ
  ที่ตั้ง  81 หมู่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
  เบอร์โทร  034391983

  
ภาพสมาชิก
   73022009   โรงเรียนบางหลวงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   73022010   โรงเรียนสถาพรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
  ที่ตั้ง  54 หมู่ที่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
  เบอร์โทร  034-109824

  
ภาพสมาชิก
   73022011   โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประเจิด อยู่สงค์
  ที่ตั้ง  132 หมู่8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
  เบอร์โทร  034993070

  
ภาพสมาชิก
   73022012   โรงเรียนสามพรานวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
  ที่ตั้ง  40/9 ม.5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  เบอร์โทร  034222888

  
ภาพสมาชิก
   73022012   โรงเรียนสามพรานวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
  ที่ตั้ง  40/9 ม.5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  เบอร์โทร  034222888

  
   73022013   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
  ที่ตั้ง  90 หมู่ 2 ตำบล ท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  เบอร์โทร  034311278

  
ภาพสมาชิก
   73022014   โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
  ที่ตั้ง  53 หมู่2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
  เบอร์โทร  034-318086-7

  
ภาพสมาชิก
   73022015   โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
  ที่ตั้ง  261 หมู่3 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  เบอร์โทร  034397067

  
ภาพสมาชิก
   73022016   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
  ที่ตั้ง  92หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  เบอร์โทร  02-4821153

  
ภาพสมาชิก
   73022017   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
  ผู้อำนวยการ  นายสุริยา ชิณณะพงศ์
  ที่ตั้ง  299 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  เบอร์โทร  0 2431 3725 Fax 0 2431 3615

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.